28 Aralık 2009 Pazartesi

İlkelerimiz

1-Ataerkil sisteme karşı feminist bakış açısı ile mücadele eder.Bir bütün olarak sistemi ve bireysel tutumları değiştirmek için politik faaliyet yürütür.
2-Bağımsız kadın örgütüdür.Devletten siyasi partilerden ve her türlü siyasi organizasyonlardan örgütsel ve ideolojik olarak bağımsızdır.
3-Savaşa, şiddete ve ayrımcılığa karşıdır.
Bki katılımcısı kadınlar “savaş” karşıtlığı konusunda farklı yaklaşımlara sahiptir.
Kadına yönelik şiddete karşı mücadele yürütür.Dil, din, etnik köken, cinsiyet, cinsel yönelim, sınıfsal konum vb.her türlü ayrımcılığa karşıdır.
4-Kapitalizme, faşizme ve militarizme karşıdır.
5-AB ve benzeri sermayenin küresel dolaşımına hizmet eden kuruluşlarınca finanse edilen projeleri hazırlamaz ve yapmaz.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder