28 Aralık 2009 Pazartesi

aralık ayı ayakkabı eylemimiz

İşleyiş

1-Yeni katılan her kadın grup çalışması ve farkındalık sürecinden geçer.
2-Herkesin eşit söz hakkı vardır.
3-Grup içi iletişimde katılımcıların birbirini yargılamaması esastır.
4-Kararlar, konsensüs yöntemi ile alınır.
5-Çalışmalarını şiddetsiz yöntemlerle yürütür.
6-Gönüllülük esasıyla çalışır.
7-BKİ’den kişisel ya da politik nedenle ayrılan herkes gerekçesini grupla paylaşma yükümlülüğündedir.
8-İç işleyişinde hiyerarşiyi sorgular ve reddeder.

İlkelerimiz

1-Ataerkil sisteme karşı feminist bakış açısı ile mücadele eder.Bir bütün olarak sistemi ve bireysel tutumları değiştirmek için politik faaliyet yürütür.
2-Bağımsız kadın örgütüdür.Devletten siyasi partilerden ve her türlü siyasi organizasyonlardan örgütsel ve ideolojik olarak bağımsızdır.
3-Savaşa, şiddete ve ayrımcılığa karşıdır.
Bki katılımcısı kadınlar “savaş” karşıtlığı konusunda farklı yaklaşımlara sahiptir.
Kadına yönelik şiddete karşı mücadele yürütür.Dil, din, etnik köken, cinsiyet, cinsel yönelim, sınıfsal konum vb.her türlü ayrımcılığa karşıdır.
4-Kapitalizme, faşizme ve militarizme karşıdır.
5-AB ve benzeri sermayenin küresel dolaşımına hizmet eden kuruluşlarınca finanse edilen projeleri hazırlamaz ve yapmaz.

26 Aralık 2009 Cumartesi

BİZ KİMİZ

İzmir'de feminist politika üretmeye çalışan bir kadın örgütüyüz..çok yakında yayındayız :)